VAKGROEP GESCHIEDENIS
History Department

 

Belgian Historical GIS

 

Welcome to the interactive mapserver for

Geographical historical statistics in Belgium 1800 1963/2003

 

Chose your language:

 

english (21K) english (21K) english (21K) english (21K)


Sinds 1 januari 2016 is HISGIS niet langer operationeel.
De bestanden zijn overgenomen door LOKSTAT, de Historische Databank van Lokale Statistieken (19de en 20se eeuw).
Meer informatie vindt u op de website Census 1900, waar een deel van de bestanden en kaarten vrij raadpleegbaar zijn.

__________________________________________________________________________________________


Since january 1st 2016, HISGIS is no longer online.
The data files have been transferred to LOKSTAT, the Historical Database for Local Statistics in Belgium (19th and 20th centuries)
More information is available on the website Census 1900, where a selection of the data files and maps can be consulted.